Com voleu canviar la vida de la família?

«L’important d’una família no és viure junts, sinó estar units» 

Anònim

Teràpia Familiar

En el cor familiar es poden produir conflictes, ausència de comunicació, falta de límits i de respecte, autoritat excessiva o carència de la mateixa, agressions físiques i psicològiques. En aquests casos la família arriba a percebre’s com quelcom ambivalent, on a part de trobar relacions amoroses i vincles protectors, adquireixen protagonisme les situacions problemàtiques i complicades.

Com funciona la Teràpia Familiar?

La Teràpia Familiar pretén influir en l’estructura familiar completa. El nostre objectiu és comprendre i intervenir en el sistema familiar treballant amb tots els seus membres. A través d’una teràpia breu, centrada en solucions per resoldre el problema o dificultat amb sessions setmanals o quincenals segons les necessitats de cada família. Per aquest motiu, és important comptar amb tots els membres de la família, citant-los sempre a la primera sessió.

Situacions on podem aplicar  la Teràpia Familiar

 1. Dificultats de Comunicació
 2. Procés de separació dels pares
 3. Dificultats de relación amb els fills
 4. Violència intrafamiliar (conjugal, violència filio-parental…)
 5. Dols o pèrdues
 6. Trastorns de l’estat d’ànim (depressió, bipolaritat, distimia…)
 7. Trastorns d’ansietat
 8. Esquizofrència i altres trastorns psicòtics
 9. Trastorns de Conducta Alimentària
 10. Consum de drogues per part d’algún membre de la família
 11. Famílies Reconstituïdes on hi ha conflictes entre fills i la nova parella del progenitor
 12. Familias Reconstituidas donde hay conflictos entre hijos y la nueva pareja del progenitor
 13. Addiccions
 14. Dificultat en l’Educació de nens o adolescents
 15. Post-Adopció / Acolliments
TE ESCUCHO

Explica'm el teu problema...

Escriu-me o truca'm per explicar-me quin és el teu problema i jo t'explicaré com puc ajudar-te.
TE ESCUCHO

Altres serveis relacionats…